Make your own free website on Tripod.com

SILANGKATA

Klik pada nombor untuk melihat klue bagi silangkata atau anda boleh melihat klue di bawah silangkata ini. Lengkapkan silangkata, kemudian klik 'semak' untuk melihat jawapan anda. Jika anda gagal mendapatkan jawapan, klik 'bantuan' untuk mendapat huruf petunjuk.

         1      
2   3              
             
             
        4       
 5              
             
 6        7        
             
8       9          
    10           
             
             
             

Melintang

2. Ketika Ekuinoks Musim Bunga, matahari berada tegak di garisan ...............
4. Bumi berputar mengikut arah ............. jam iaitu dari barat ke timur.
5. ...................... Musim Dingin berlaku pada bulan Jun hingga Ogos
6. Ketika ...................... musim luruh berlaku, waktu siang dan malam di kedua-dua hemisfera adalah sama panjang.
8. Ketika Solstis Musim Dingin, matahari berada tegak di Garisan ........
10. Orbit .......... bumi menyebabkan bumi tidak sentiasa berada pada jarak yang sama dari matahari.

Menurun

1. Putaran bumi menyebabkan berlakunya kejadian .................... angin.
3. Bahagian sebelah atas Garisan Khatulistiwa dikenali sebagai ................ Utara
7. Bahagian hemisfera utara yang paling jauh sekali daripada garisan Khatulistiwa dikenali sebagai .................. utara.
9. Ekuinoks musim ......................... berlaku pada bulan Mac hingga Mei.