Make your own free website on Tripod.com

 

Text Box: Peredaran bumi dan kecondongannya paksinya memberikan kesan kepada keadaan ataupun kejadian-kejadian berikut:
     2.2.1 Ketinggian Matahari
     2.2.2 Panjang Siang & Malam
     2.2.3 Kejadian Empat Musim